Gekkan NZ Co.,Ltd.

住所:
P.O.Box 4264 Shortland Street, Auckland 1140, New Zealand
Level 4, Suite 405,350 Queen St, Auckland, New Zealand
Phone: +64-9-366-7773
E-mail: info@gekkannz.net

350 Queen Street, Auckland Central, Auckland NewZealand 1010
GekkanNZ「クラシファイド」へのお問い合わせ:

classifiednz@gekkannz.net

GekkanNZ編集部へのお問い合わせ:

editor2@gekkannz.net

広告・印刷に関するお問い合わせ:

sales@gekkannz.net

会計・経理に関するお問い合わせ:

accountant@gekkannz.net